საკონტაქტო ინფორმაცია

შოთა ნიჟარაძე

დეკანი

კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლა

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (340)

ელფოსტა: shnizharadze@cu.edu.ge 

 

თათია მაისურაძე

საგანმანათლებლო ერთობლივი პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (285)

მობ.: 577 399 857

ელ.ფოსტა: tmaisuradze@cu.edu.ge

 

მარიამ გიოშვილი

სამაგისტრო პროგრამების მენეჯერი

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (156)

მობ.: (+995) 577 324 613

ელფოსტა: mgioshvili@cu.edu.ge

 

გიორგი დობორჯგინიძე

ციფრული ლოგისტიკის მენეჯმენტის ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამის თანახელმძღვანელი
მობ.: (+995) 577 473332 (ხელმისაწვდომია 10:00 დან 12:00 საათებში, შაბათ-კვირის გარდა)

ელფოსტა: gdoborjginidze@gla.ge