თემატიკა

- კურსის განმავლობაში ვისაუბრებთ შემდეგ თემებზე:

- სოციალური მედიის სტრატეგია (მნიშვნელობა და კომპონენტები);

- სოციალური მედიის არხების მიმოხილვა: Facebook; Instagram; TikTok; LinkedIn;

- რეკლამირება და სარეკლამო ფორმატები სოციალურ მედიაში;

- როგორ შევიმუშაოთ საკომუნიკაციო თემები ე.წ. content lines;

- კამპანიების ფორმირება, აღსრულება და გაშლა;

- როგორ გავზომოთ შედეგები.