განრიგი

  • ტრენინგის ხანგრძლივობა: 6 საათი  
  • ჩატარების დრო: 12:00 – 18:00  საათი
  • ჩატარების ადგილი - სასტუმრო „გალოგრე“

 

ტრენინგი ითვალისწინებს ყავის შესვენებას.