هدف دوره

 

این دوره در راستای آموزش و تقویت زبان انگلیسی جامعه فارسی زبان تفلیس به صورت آکادمیک و با بهره گیری از جدیدترین متدهای آموزشی، کتب و کمک آموزشی های منطبق با استاندارد های روز بین المللی و اساتید مجرب در محیط دانشگاهی صورت می پذیرد

هدف نهایی دوره تقویت مهارت های چهارگانه انگلیسی با تمرکز خاص بر روی مهارت مکالمه و گفتمان، همگام با آموزش علمی و کاربردی ساختارهای گرامری جامع و تسلط کامل بر زبان انگلیسی می باشد

سیلابس دوره، زبان آموزان را به یادگیری به صورت طبیعی و متناسب با دنیای واقعی، ترغیب می کند و فرصتی را برای پیشبرد سریع و همسوی دانش آکادمیک زبان انگلیسی ومکالمات وارتباطات محاوره ای میسّر می سازد

در پایان دوره به زبان آموز مدرک در سطح مربوطه از طرف دانشگاه اعطا می گردد