თემატიკა

ტრენინგის თემატიკა:

 

 • ეფექტური კომუნიკაციის სისტემა და შემადგენელი ნაწილები;
 • რა გვიშლის ხელს წარმატებაში;
 • რა შეცდომებს ვუშვებთ ორგანიზაციებთან ურთიერთობისას;
 • რა ინფორმაცია გვაკლია სწორი ანალიზისთვის;
 • როგორ გავხადოთ კომუნიკაცია ეფექტური;
 • რა ტიპის ბარიერები გვხვდება გაყიდვის პროცესში;
 • როგორ დავძლიოთ წინააღმდეგობები;
 • გაყიდვის დაწყების და განვითარების ეტაპები;
 • ჩვენი თავის და კომპანიის წარდგენა;
 • რა პროდუქტი სჭირდება-მე რას ვთავაზობ;
 • შეთავაზების წარდგენა;
 • პოზიციონირება ბაზარზე;
 • კონკურენცია-წარმატების საიდუმლო;
 • სატელეფონო და წერილობითი კომუნიკაცია;
 • მომხმარებლის ფარული საჭიროებების გამოვლენა;
 • შეკითხვების დასმის და მათი მოსმენის კულტურა;
 • დამატებითი სარგებლის შეთავაზება და Cross Selling;
 • მყიდველის მოტივირება შემდგომი თანამშრომლობისთვის;
 • მოტივაციის მეთოდები და ხერხები;
 • სხვადასხვა ტიპის დამატებითი სარგებლები ორივე მხარისთვის.

 

ტრენინგის მეთოდოლოგია

 

ტრენინგის ძირითადი ნაწილი ეთმობა  ტრენერის მიერ მიწოდებული ინფორმაციის და მეთოდების შემოწმებას და საკუთარ თავთან მორგებას. ტრენინგის მსვლელობისას მიწოდებული თეორიული მასალის პრაქტიკული  გამოყენების დროს მომხდარი შემთხვევების განხილვას. ტრენინგის მსვლელობისას მონაწილეები ადგილზეც მოირგებენ გარკვეულ როლებს და მოხდება სიმულაცია სიტუაციების, რაც ძალიან წაადგება როგორც გუნდურად ასევე ინდივიდუალურად მონაწილეების სუსტი და ძლიერი მხარეების შეფასებას და გამოვლენილი სისუსტეების მიმართულებით მუშაობას და პრობლემების აღმოფხვრას.

 

ტრენერი: ლევან ახვლედიანი, პრაქტიკოსი მენეჯერი კომერციის მიმართულებით.