მიმოხილვა

ტრენინგი განკუთვნილია: მარკეტინგის სპეციალისტების, საშუალო რგოლის მარკეტინგის მენეჯერების, ციფრული მარკეტინგისა და სოციალური მედიის სპეციალისტებისთვის. მარკეტინგის სფეროში დასაქმებული პროფესიონალებისა და მარკეტინგის კურსდამთავრებულებისთვის.