ტრენერი

 

 

 

 

ელენე ჯღარკავა

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია
 
 
  • კავკასიის უნივერსიტეტი, ბიზნესის სკოლის დეკანი
 

კურსის დასახელება
 
 
  • მარკეტინგის მართვა