განრიგი

  • დაწყების თარიღი -  11 ოქტომბერი
  • ტრენინგის ხანგრძლივობა: 24 საათი (8 შეხვედრა)
  • ტრენინგების პერიოდულობა: ორშაბათი,სამშაბათი,პარასკევი
  • ჩატარების დრო: 19:00-22:00