განრიგი

  • დაწყების თარიღი -  14 თებერვალი
  • ტრენინგის ხანგრძლივობა: 24 საათი (8 შეხვედრა)
  • ტრენინგების პერიოდულობა: ორშაბათი,სამშაბათი,ხუთშაბათი
  • ჩატარების დრო: ორშაბათი-20:00-22:00, სამშაბათი -20:00-22:00, ხუთშაბათი 19:00-21:00