موضوعات

فعالیت ها ی این دوره در راستای محاوره و گفتگو با اعتماد به نفس و در زندگی روزمره در محیط های مختلف اعم از ادارات، محل کار، دانشگاه، و به طور کلی در جامعه می باشد

آموزش و افزایش دامنه لغات پرکاربرد و اصطلاحات ضروری و موضوعاتی چون مکالمات رسمی و غیر رسمی، احوالپرسی، علایق، گفتگوهای کوتاه  روزمره، زمان، پرسش و پاسخ دادن پیرامون اطلاعات شخصی، زمان افعال ، فعالیت های زمان آزاد،نظرات،لغات ضروری  پرکاربرد وغیره

بهره گیری از بحث های آزاد، فایل های ویدئویی ، آهنگ و داستان های سطح بندی شده به منظور افزایش اعتماد به نفس وتقویت گفتمان