თემატიკა

პროექტის მართვა როგორც დისციპლინა:

 

  •  პროექტი და ორგანიზაციული კონტექსტი
  •  პროექტის მართვის სტანდარტები (PMI)
  •  პროექტის ინიცირება და დაგეგმვა
  •  სამუშაოს დანაწევრებული სტრუქტურა
  •  პროექტის საქმიანობათა განრიგი
  •  პროექტის ხარჯების მართვა
  •  რისკების მართვა
  •  ხარისხის მართვა