განრიგი

  • ტრენინგის ხანგრძლივობა: 24 საათი (8 შეხვედრა)
  • ტრენინგების პერიოდულობა: ორშაბათი, ხუთშაბათი
  • ჩატარების დრო: 19:00-დან 22:00-მდე