توضیحات

این دوره ها برای ایرانیان ساکن تفلیس برگزار میشود

با توجه به گستردگی استفاده از زبان روسی در کشورهای باقیمانده از شوروی سابق که گرجستان نیز یکی از آنهاست و همچنین حضور بیشمار توریست ها و افراد شاغل در امور بیزنس از روسیه و دیگر کشورهای شوروی سابق و *شرق اروپا در گرجستان که زبان روسی یا هنوز در آن کشورها زبان رسمی است و یا افراد زیادی از آن زبان استفاده میکنند و یا شباهت زیاد و ریشه های مشترک دارند، لذا یادگیری این زبان حائز اهمیت می باشد.زبان اکثر کشورهای شرق اروپا با زبان روسی  دارای ریشه مشترک  بوده و از شاخه زبانهای اسلاوی میباشند 

این دوره ها با بهره گیری از بهترین اساتید و معتبرترین منابع درسی آموزش داده میشوند

اعطای مدرک دانشگاهی در پایان دوره به زبان آموزان