განრიგი

  • ტრენინგის დასაწყისი - მაისი
  • ტრენინგის ხანგრძლივობა - 21 საათი (7 შეხვედრა)
  • ტრენინგის პერიოდულობა - 20, 22, 24, 27 აპრილი, 4, 5, 6, მაისი
  • ჩატარების დრო: 19:00 - 22:00 საათი