თემატიკა

  • შრომის უსაფრთხოების სისტემის მართვის მექანიზმები
  • ნავთობ პროდუქტების სპეციფიკა და უსაფრთხოების მენეჯმენტი Oil & Gas სექტორში
  • შრომის უსაფრთხოების მენეჯმენტი მაღალი რისკის სექტორში
  • რისკების შეფასება და მართვის მეთოდოლოგია
  • სატრანსპორტო უსაფრთხოება და გადამზიდი ოპერაციები
  • სახანძრო უსაფრთხოების საფუძვლები და მისი მენეჯმენტი

 

ცალკეული თემატიკების შესახებ უფრო მეტი ინფორმაციისვის იხილეთ ბმული.