განრიგი

ტრენინგი იწყება 2023 წლის 20 ნოემბერი.

 

 

ტრენინგის განრიგი:
 

სამშაბათი - 18:30 – 22:00 სთ

ოთხშაბათი 18:30 - 22:00 სთ

ხუთშაბათი - 18:30 – 22:00 სთ

პარასკევი - 18:30 – 22:00 სთ

შაბათი - 11:30 – 17:00 სთ