საჯარო ლექცია

14 ნოემბერი 2011
კავკასიის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლას ეწვია. მან სტუდენტებისათვის წაიკითხა საჯარო ლექცია თემაზე: ,,სამართლებრივი მართლწერა და არგუმენტაცია ბიზნეს სამართალში''