უწყვეტი იურიდიული განათლების ცენტრი

28 ოქტომბერი 2011
რომელიც ყველა მსურველს სთავაზობს ტრენინგ-კურსს საგადასახადო სამართალში. კურსს საქართველოში არსებული რამდენიმე წამყვანი კომპანიის 12 თანამშრომელი გაივლის. მათ მიეცემათ შესაძლებლობა გაიღრმავონ ცოდნა და საგადასახადო სამართლის კანონმდებლობაში მიმდინარე ცვლილებებს გაეცნონ.

კურსს სამართლის დოქტორი, კავკასიის სამართლის სკოლის სრული პროფესორი, ზვიად როგავა ხელმძღვანელობს.