აბიტურიენტებთან შეხვედრა

28 თებერვალი 2011
ქ. ქუთაისის სხვადასხვა საჯარო სკოლაში, კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლის დეკანმა აბიტურიენტებს მიაწოდა ინფორმაცია კავკასიის უნივერსიტეტში არსებული შვიდივე სკოლის შესახებ.