წიგნის პრეზენტაცია ადმინისტრაციულ სამართალში

5 აპრილი 2009
და ციალა ჩქარეულის წიგნის ,,სახელმწიფო შესყიდვების, ლიცენზიების და ნებართვების სამართალი",, პრეზენტაცია. წიგნის რედაქტორია პროფესორი კახი ყურაშვილი, ხოლო რეცენზენტი პროფესორი ვალერი ლორია. პრეზენტაციას ესწრებოდნენ კავკასიის სამართლის სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, პროფესორი-მასწავლებლები და სხვა მოწვეული სტუმრები.
აღნიშნული ნაშრომი პირველად გამოიცა საქართველოში. სახელმძღვანელო განკუთვნილია სამართალმცოდნეობის სპეციალობის როგორც ბაკალავრიატის, ისე მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის, ამ სფეროში მოღვაწე პროფესორ-მასწავლებლებისათვის, ადმინისტრაციულ ორგანოში მომუშავე პირებისათვის და პრაქტიკოსი მუშაკებისათვის.