მედიცინისა და ჯანდაცვის მენეჯმენტის სკოლის სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია

29 ივნისი 2020

27 ივნისს, კავკასიის მედიცინისა და ჯანდაცვის მენეჯმენტის სკოლის სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია  ჩატარდა. 

 

კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღო:

 

ნინო სინატაშვილი

 

თემა:  „გერმანიის ჯანდაცვის პოლიტიკა“