კავკასიის უნივერსიტეტის პრეზიდენტი კახა შენგელია უნივერსიტეტის აკადემიურ პერსონალს და თანამშრომლებს არაფორმალურ გარემოში შეხვდა

30 სექტემბერი 2020

30 სექტემბერს, კავკასიის უნივერსიტეტის პრეზიდენტი კახა შენგელია უნივერსიტეტის აკადემიურ პერსონალს და თანამშრომლებს არაფორმალურ გარემოში შეხვდა.

 

შეხვედრაზე პრეზიდენტთან იდეების, მოსაზრებების, პრობლემების და სხვა საკითხების გაზიარება იყო შესაძლებელი. მსგავსი აქტივობა მსოფლიოს სხვადასხვა უნივერსიტეტში აპრობირებული მეთოდია, რომელიც სტუდენტების, ლექტორების და თანამშრომლების გააქტიურებას და საუნივერსიტეტო ცხოვრებაში მეტ ჩართულობას ემსახურება.

 

არაფორმალური შეხვედრა დილის 8:00 საათზე ჩატარდა. უნივერსიტეტის პრეზიდენტი აკადემიურ პერსონალს და თანამშრომლებს ყავით და ჩაით გაუმასპინძლდა.