სასემინარო ნაშრომის დაცვა

29 დეკემბერი 2012

29 დეკემბერს, კავკასიის უნივერსიტეტის სათათბირო ოთახში, კავკასიის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის დოქტორანტის არქიმანდრიტ დავით (ტარიელ) ჭინჭარაულის სასემინარო ნაშრომის "საქართველოს პარლამენტის, პრეზიდენტის და პრემიერ-მინისტრის უფლებამოსილებები 2010 წლის საკონსტიტუციო ცვლილებების მიხედვით" საჯარო დაცვა გაიმართა