კავკასიის უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის განცხადება

19 ოქტომბერი 2020
მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე, განვმარტავთ, რომ კავკასიის უნივერსიტეტში 31 ოქტომბერი გამოცხადებულია უქმე დღედ, შესაბამისად, ამ თარიღში არ ტარდება გამოცდები.
 
კავკასიის უნივერსიტეტი გადასულია ჰიბრიდული სწავლების რეჟიმზე.
 
უნივერსიტეტში ადგილზე მიმდინარეობს მხოლოდ გამოცდები, სალექციო პროცესი კი გრძელდება დისტანციურად, ონლაინ რეჟიმში.