ზოგადი საგნები

 

 

ოთარ ჭედია

 

განათლება:

 

 • ასტროფიზიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის, აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ფილიალი

 

სამუშაო ადგილი:

 

 • პროფესორი, კავკასიის უნივერსიტეტი

 

კურსის დასახელება:

 

 • მიკროეკონომიკა
 • მაკროეკონომიკა

 

ლელა აბდუშელიშვილი

 

განათლება:

 

 • განათლების მეცნიერებათა დოქტორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

სამუშაო ადგილი:

 

 • კავკასიის უნივერსიტეტი - ასოცირებული პროფესორი

 

კურსის დასახელება:

 

 • ბიზნეს კომუნიკაცია
 • ლიდერობა და მართვა

 

 

ნოდარ კილაძეგანათლება:

 

 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ეკონომიკა, მაკროეკონომიკა

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

 • ფინკა იმფაქთ ფაინანს - გლობალურ მონაცემთა ანალიტიკოსი
 • კავკასიის უნივერსიტეტი - ასისტენტ-პროფესორი

 

კურსის დასახელება:

 

 • ეკონომიკის საფუძვლები
 • მონაცემთა ანალიზი და ბიზნეს მოდელირება

 

 

ლაშა არევაძე

 

 განათლება:

               

 • PhD კანდიდატი (ეკონომეტრიკა), თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • ეკონომიკის მაგისტრი, ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა (ISET)

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

 • მთავარი სპეციალისტი, მაკროეკონომიკური კვლევების განყოფილება, საქართველოს ეროვნული ბანკი
 • ასისტენტ პროფესორი, კავკასიის უნივერსიტეტი
 • ასისტენტ პროფესორი, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

 

კურსის დასახელება:

 

 • ბიზნეს სტატისტიკა

 

გიორგი დათუკიშვილი

 

განათლება:

 

 • ინჟინერიის დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი


სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

 • ელექტრონული აკადემია, დამფუძნებელი
 • პროფესორი, კავკასიის უნივერსიტეტი


კურსის დასახელება:

 

 • მონაცემთა ანალიზი და ბიზნესის მოდელირება  

 

 

გორგი ასათიანი

 

განათლება:

 

 • PhD კანდიდატი, კავკასიის უნივერსიტეტი, სამართლის სკოლა (CSL)

 

სამუშაო ადგილი:

 

 • კავკასიის უნივერსიტეტი, სამართლის სკოლა - ასისტენტი
 • შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი - მოწვეული ლექტორი
 • თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი - მოწვეული ლექტორი

 

კურსის დასახელება:

 

 • ბიზნესის რეგულიების სამართლებრივი საფუძვლები

 

 

დავით კანდელაკი

           

განათლება:

 

 • სოციალური მეცნიერი (მაგისტრი), საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
 • სახელმწიფო მართვის მოხელე (ბაკალავრი),საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

 

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

 • უფროსი საგადასახდო მენეჯერი, საერთაშორისო აუდიტორული კომპანია NEXIA TA
 • მოწვეული ლექტორი, კავკასიის უნივერსიტეტი
 • მოწვეული ლექტორი, NEXIA academy

 

 

კურსის დასახელება:

 

 • საგადასახადო დაბეგვრის პრინციპები

 


 

 

გიორგი (გეგა) გიგუაშვილი

 

განათლება:

 • სამართლის დოქტორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • კომერციული და ფინანსური რეგულირების მაგისტრი ( Cand.), ლონდონის ეკონომიკის სკოლა

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 • ტრენერი, ნოტარიუსთა პალატა
 • კონტრაქტორი, ინვესტორთა საბჭო
 • ასოცირებული პროფესორი, კავკასიის უნივერსიტეტი

 

კურსის დასახელება:

 • ბიზნესის რეგულირების სამართლებრივი საფუძვლები
   
 

მინდია კაჭარავა

 

განათლება:

 

 • ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრი, კავკასიის უნივერსიტეტი
 • ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრი, გრენობლის უნივერსიტეტი
 • ბიზნესის მეცნიერებათა ბაკალავრი, მაიამის უნივერსიტეტი

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

 • ფინანსური კონსალტინგი
 • მოწვეული ლექტორი, კავკასიის უნივერსიტეტი

 

კურსის დასახელება:

 

 • მიკროეკონომიკა
 • მაკროეკონომიკა
 • მენეჯერული აღრიცხვა
 • მრავალცვლადიანი მონაცემების ანალიზი