ფინანსები

 

 

ერეკლე პირველი

 

განათლება:

 

 • პოსტ-სადოქტორო (Post-PhD), მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიური ინსტიტუტი, სლოუნის მენეჯმენტის სკოლა (MIT Sloan)
 • ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი (PhD), ბრემენის უნივერსიტეტი
 • ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი (BBA),ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (TSU)

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

 • კავკასიის უნივერსიტეტი, ბიზნესის სკოლა (CSB) - პროფესორი
 • ლუდვიგ მაქსიმილიანი უნივერსიტეტი მიუნხენში (LMU Munich) - მიწვეული პროფესორი

 

კურსის დასახელება:

 

 • ფინანსური აღრიცხვის საფუძვლები
 • მენეჯერული აღრიცხვა
 • ბუღალტრული პროგრამა „ბალანსი“
 • ფინანსური ბაზრები და ინსტიტუტები

 

დავით ასლანიშვილი

 

განათლება:

 

 • დოქტორი ეკონომიკის დარგში, წმინდა ანდრიას სახელობის საპატრიარქოს უნივერსიტეტი;
 • მაკროეკონომიკის მაგისტრი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ასოცირებული პროფესორი
 • კავკასიის უნივერსიტეტი - ასოცირებული პროფესორი
 • საქართველოს საინვესტიციო ჯგუფი - ბორდის წევრი

 

 

კურსის დასახელება:

 

 • კორპორაციული ფინანსები
 • ფინანსური ბაზრები და ინსტიტუტები

 

 


ლელა ქსოვრელი

 

განათლება:

 

 • PhD კანდიდატი ბიზნესის ადმინისტრირებაში, ილიას სახელმწიფო  უნივერსიტეტი
 • ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი(MBA), კავკასიის უნივერსიტეტი, ბიზნესის სკოლა (CSB)
 • საინჟინრო გეოფიზიკის მაგისტრი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

 • ფინანსური ოპერაციების, გრანტების და კონტრაქტების ხელმძღვანელი - ისტ ვესტ მენეჯმენტ ინსტიტუტი. 

 

კურსის დასახელება:

 

 • ფინანსური აღრიცხვა
 • მენეჯერული აღრიცხვა

 

 

რუსუდან ჩაჩანიძე

 

განათლება:

 

 • PhD კანდიდატი ბიზნესის ადმინისტრირებაში, საქართველოს უნივერსიტეტი
 • ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრი (MBA), ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

 • კავკასიის უნივერსიტეტი - მოწვეული ლექტორი
 • საქართველოს უნივერსიტეტი - მოწვეული ლექტორი
 • KSU - მოწვეული ლექტორი
 • ექსპორტის განვითარების ასოციაცია/რეგიონალური განვითარების ასოცოაცია - ტრენერი

 

კურისი დასახელება:

 

 • სტრატეგიული მართვა
 • ფინანსური აღრიცხვა
 • მენეჯერული აღრიცხვა

 

გივი გვეტაძე

 

განათლება:

 

 • ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი (MBA), კავკასიის  უნივერსიტეტი, ბიზნესის სკოლა (CSB)

 

სამუშაო ადგილი//პოზიცია:

 

 • ვისოლ პეტროლეუმ ჯორჯია - ფინანსური დირექტორი

 

კურისის დასახელება:

 

 • საშუალო დონის საბუღალტრო აღრიცხვა
 • მენეჯერული აღრიცხვა
 • ფინანსური აღრიცხვა

 

გიზო სანაძე

 

განათლება:

 

 • დოქტორი თეორიულ ფიზიკაში, მათემატიკაში, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო   უნივერსიტეტი
 • ასპირანტურა, მთავარი გეოფიზიკური ობსერვატორია (რუსეთი) 

 

სამუშაოდგილი/პოზიცია:

 

 • გენერალური დირექტორი, საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარი
 • ასისტენტ-პროფესორი, კავკასიის ბიზნესის სკოლა, კავკასიის უნივერსიტეტი.

 

კურსის დასახელება:

 

 • ფინანსური აქტივების შეფასება
 • გლობალური პორტფელის მართვა
 • ფინანსური აქტივები და ფასიანი ქაღალდების ბაზარი
 • წარმოებული ვადიანი კონტრაქტების ბაზარი
 • ინვესტირების საფუძვლები
 • საინვესტიციო პროექტების მართვა
 • ფინანსური ბაზრები და ინსტიტუტები

 

 

 

ვატო ბერიშვილი

 

განათლება:

 

 • ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი (MBA), კავკასიის უნივერსიტეტის კავკასიის ბიზნესის სკოლა

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

 • პროექტის მენეჯერი, გაეროს განვითარების პროგრამა

 

კურსის დასახელება:

 

 • კორპორატიული ფინანსები/ფინანსური მენეჯმენტი
 • რისკების მენეჯმენტი
 • სხვა ფინანსური დისციპლინები