სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

11 იანვარი


კავკასიის უნივერსიტეტის კავკასიის ბიზნესის სკოლის დოქტორმა აკაკი ხელაძემ, სადოქტორო თემა “Knowledge Transfer in International Joint Ventures-Effect of the Cultural Distance on the Degree of Knowledge Transferred” წარადგინა.

დარგობრივი სადისერტაციო საბჭო შემდეგი წევრებისგან შედგებოდა: კავკასიის უნივერსიტეტის პრეზიდენტი კახა შენგელია, კავკასიის უნივერსიტეტის ერთ–ერთი დამფუძნებელი გოგი თურქია, ვიცე–პრეზიდენტი სამეცნიერო დარგში შალვა მაჭავარიანი და კავკასიის უნივერსიტეტის კავკასიის ბიზნესის სკოლის დეკანი ბორის (ბუბა) ლეჟავა.
სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა წარმატებით დასრულდა.