სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

11 იანვარი


კავკასიის ბიზნესის სკოლის სამაგისტრო და სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორმა პაატა ბრეკაშვილმა სადოქტორო თემა “HOW DO SUPERVISORS PERCEIVE EMPLOYEES PROMISED AND DELIVERED CONTRIBUTIONS? AN INDUCEMENT-CONTRIBUTION MODEL OF SUPERVISORS’ RECIPROCATION DECISIONS“ წარმოადგინა.
დარგობრივი სადისერტაციო საბჭო შემდეგი წევრებისგან შედგებოდა: ვიცე–პრეზიდენტი აკადემიურ დარგში ნუგზარ სხირტლაძე, კავკასიის ბიზნესის სკოლის დეკანი ბუბა ლეჟავა, ჯორჯიის შტატის უნივერსიტეტის პროფესორი ბიჟან ფაზლოლაჰი და ასოცირებული პროფესორი ლიზა ლამბერტი.
სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა წარმატებით დასრულდა.