საკონტაქტო ინფორმაცია

სალომე გავაშელიშვილი

კავკასიის ბიზნესის სკოლის საბაკალავრო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (227)

მობ.:  577 347 442

ელ.ფოსტა: salomegavashelishvili@cu.edu.ge

ნათია ხუსკივაძე
საბაკალავრო პროგრამის აკადემიური მენეჯერი (II კურსის აკადემიური მენეჯერი)
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (160)
მობ.: 577 113310
ელ.ფოსტა: nkhuskivadze@cu.edu.ge

მარიამ სიჭინავა
საბაკალავრო პროგრამის აკადემიური მენეჯერი (III_IV კურსის აკადემიური მენეჯერი)
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (144)
მობ.: 522 220 811
ელ.ფოსტა: msitchinava@cu.edu.ge

მარიამ ექიზაშვილი 
დეპარტამენტის მენეჯერი (I კურსის აკადემიური მენეჯერი)
ტელ: (+995 32) 237 77 77 (160)
მობ:591 14 45 54
ელ.ფოსტა: mekizashvili@cu.edu.ge