საკონტაქტო ინფორმაცია

თამარ ძამაშვილი

სამაგისტრო პროგრამის აკადემიური მენეჯერი

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (436)

მობ.: 577 399 823

ელ.ფოსტა: tdzamashvili@cu.edu.ge