საკონტაქტო ინფორმაცია

ელენე ჯღარკავა

დეკანი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (330)

ელ.ფოსტა: ejgarkava@cu.edu.ge

 

ნოდარ კილაძე

პროგრამის ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (458)
მობ.: (+995) 599 555 644
ელ.ფოსტა: nkiladze@cu.edu.ge

 

მარიამ გაბისონია

პროგრამის აკადემიური მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (124)

ელ.ფოსტა.: magabisonia@cu.edu.ge