ლექტორები

გურანდა ჭელიძე

 

განათლება:

 

 • ისტორიის დოქტორი

   

სამუშაო ადგილი/პოზიცია

 

 • კავკასიის უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის აფილირებული პროფესორი

 • კავკასიის უნივერსიტეტის ევროპისმცოდნეობის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი

 • 37 სამეცნიერო სტატიისა და სახელმძღვანელოს ავტორი/თანაავტორი,  ევროკავშირის სხვადასხვა პროექტის ექსპერტი და კოორდინატორი. ისტორიის უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს წევრი

 

კურსის დასახელება:

 

 • ევროკავშირის გაფართოება  აღმოსავლეთით
 • პოლიტიკური მეცნიერებების შესავალი
 • ევროპის ახალი და უახლესი ისტორია

 

 

 

ნათია ფანჯიკიძე

 

განათლება:

 

 • ფსიქოლოგიის დოქტორი

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

 • კავკასიის უნვიერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, კავკასიის უნივერსიტეტის კლინიკური არტ თერაპიის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი,

  არტთერაპევტი, ფსიქოთერაპიის ცენტრის "კამარა" დამფუძნებელი და თერაპიის პროგრამის ხელმძღვანელი; ამერიკული საერთაშორისო კლინიკური არტთერაპიის ღია ტიპის კლინიკათა ქსელის "Living Museum" წარმომადგენელი საქართველოში

 

კურსის დასახელება:

 

 • არტთერაპიული მიდგომის თეორიები
 • არტთერაპია ფსიქიკური დარღვევებისას
 • არტთერაპიის მეთოდები
 • პათოფსიქოლოგია 1
 • პათოფსიქოლოგია 2
 • პათოფსიქოლოგია 3

 

 


 

 

 

ფლორა (კესო) ესებუა

 

განათლება:

 

 • სოციოლოგიის დოქტორი

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია

 

 • კავკასიის უნივერსიტეტის პროფესორი

   

 • კავკასიის უნივერსიტეტის სოციოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი

   

 • უფროსი მკვლევარი - ანალიზისა და კონსულტაციის ჯგუფი „ეისითი“  

 

კურსის დასახელება:

 

 • კულტურის სოციოლოგია
 • მედიის სოციოლოგია

 


 

ანდრო კანდელაკი

 

განათლება:

 

 • მედიცინის დოქტორი, პროფესორი
 • თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

 • ფსიქოლოგიური და სექსოლოგიური კლინიკის ხელმძღვანელი
 • საქართველოს სექსოლოგთა კავშირის პრეზიდენტი

 

კურსის დასახელება:

 

 • სამედიცინო სექსოლოგიის საფუძვლები

 


 

ბუბა კუდავა

 

განათლება:

 

 • ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი
 • ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ისტორიის ფაკულტეტი

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია

 

 • გამომცემლობა "არტანუჯის" დამფუძნებელი
 • ქართველოლოგიური სახლის ხელმძღვანელი
 • სამხრეთ კავკასიისა და ანატოლიის კვლევის ცენტრი

 

კურსის დასახელება:

 

 •  საქართველოს ისტორია

 

 

 

მიხეილ ანთაძე

 

განათლება:

 

 • ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფილოლოგიის ფაკულტეტი.
 • თბილისის სახელმწიფო თეატრალური ინსტიტუტი, კინორეჟისურის ფაკულტეტი

 

კურსის დასახელება: 

 

 • აკადემიური წერა
 • ფილოსოფია
 • თანამედროვე აზროვნების საფუძვლები

 

 

 

 

 

ქეთევან აბდუშელიშვილი

 

განათლება:

 

 • მეცნიერებათა დოქტორი
 • თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი
 • სამხრეთ მისისიპის უნივერსიტეტი, მაგისტრი

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

 • კრიზისული ინტერვენციის სამსახურის "საოჯახო მედიცინის ეროვნული სასწავლო ცენტრის" ხელმძღვანელი

 

კურსის დასახელება:

 

 •  კოგნიტურ-ქცევითი ფსიქოლოგია.

 

 

 

ზურაბ ბრაგვაძე

 

განათლება:

 

 • ისტორიის ფაკულტეტი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია

 

 • საქართველოს ეროვნული მუზეუმის არქეოლოგიის ცენტრის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი.

 

კურსის დასახელება:

 

 • საქართველოს არქეოლოგია
 • ზოგადი არქეოლოგია
 • ბრინჯაოს ხანის არქეოლოგია
 • კლასიკური არქეოლოგია
 • პრაქტიკული (საველე) არქეოლოგია