ლექტორები

გურანდა ჭელიძე

 

განათლება:

 

 • ისტორიის დოქტორი

   

სამუშაო ადგილი/პოზიცია

 

 • კავკასიის უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის აფილირებული პროფესორი

 • კავკასიის უნივერსიტეტის ევროპისმცოდნეობის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი

 • 37 სამეცნიერო სტატიისა და სახელმძღვანელოს ავტორი/თანაავტორი,  ევროკავშირის სხვადასხვა პროექტის ექსპერტი და კოორდინატორი. ისტორიის უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს წევრი

 

კურსის დასახელება:

 

 • ევროკავშირის გაფართოება  აღმოსავლეთით
 • პოლიტიკური მეცნიერებების შესავალი
 • ევროპის ახალი და უახლესი ისტორია

 

 

 

ნათია ფანჯიკიძე

 

განათლება:

 

 • ფსიქოლოგიის დოქტორი

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

 • კავკასიის უნვიერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, კავკასიის უნივერსიტეტის კლინიკური არტ თერაპიის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი,

  არტთერაპევტი, ფსიქოთერაპიის ცენტრის "კამარა" დამფუძნებელი და თერაპიის პროგრამის ხელმძღვანელი; ამერიკული საერთაშორისო კლინიკური არტთერაპიის ღია ტიპის კლინიკათა ქსელის "Living Museum" წარმომადგენელი საქართველოში

 

კურსის დასახელება:

 

 • არტთერაპიული მიდგომის თეორიები
 • არტთერაპია ფსიქიკური დარღვევებისას
 • არტთერაპიის მეთოდები
 • პათოფსიქოლოგია 1
 • პათოფსიქოლოგია 2
 • პათოფსიქოლოგია 3

 

 


 

 

 

ფლორა (კესო) ესებუა

 

განათლება:

 

 • სოციოლოგიის დოქტორი

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია

 

 • კავკასიის უნივერსიტეტის პროფესორი

   

 • კავკასიის უნივერსიტეტის სოციოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი

   

 • უფროსი მკვლევარი - ანალიზისა და კონსულტაციის ჯგუფი „ეისითი“  

 

კურსის დასახელება:

 

 • კულტურის სოციოლოგია
 • მედიის სოციოლოგია

 


 

მაია მაჭავაერიანი-წერეთელი

 

განათლება:

 

 •   ფსიქოლოგიის დოქტორი
 •  

  სამუშაო ადგილი/პოზიცია

   

 • კავკასიის უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის აფილირებული ასოცირებული პროფესორი
 • კავკასიის უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის ქართულენოვანი და ინგლისურენოვანი  საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების ხელმძღვანელი
 • მავალპროფილური კლინიკა „ნიუ ჰოსპოტალსი“, კლინიკური ნეიროფსიქოლოგი, წამყვანი სპეციალისტი. 

 

 

კურსის დასახელება:

 

 • ნეიროფსიქოლოგიის საფუძვლები
 • ჯანმრთელობის ფსიქოლოგია
 • ბიოფსიქოლოგია
 • კლინიკური ფსიქოლოგიის შესავალი

 


 

მარიამ მანჯგალაძე

 

განათლება:

 

 • ფილოლოგიის დოქტორი

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია

 

 • კავკასიის უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის 

      აფილირებული პროფესორი

 • კავკასიის უნივერსიტეტის ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი
 • თსუ - მიწვეული ლექტორი
 • სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის ექსპერტთა კომისიის წევრი
 • განათლების ხარისხის განვითარების ექსპერტთა კომისიის წევრი
 • რუსთაველის ფონდის ექსპერტი
 • ენის მოდელირების ასოციაციის დამფუძნებელი და თავმჯდომარის მოადგილე

 

კურსის დასახელება:

 

 • ქართული ენის ფონეტიკა, სახელის მორფოლოგია 
 • ქართული ზმნის მორფოლოგია  
 • ენათმეცნიერების შესავალი 
 • ლინგვისტურ მონაცემთა ციფრული დამუშავების

 

საფუძვლები და ელექტრონული სწავლების კომპონენტები

 

 • აკადემიური წერა 
 • გრამატიკა 1
 • გრამატიკა 2
 • ქართული, როგორც უცხო ენა

 

 

 

დავით თინიკაშვილი

 

განათლება:

 

 • ისტორიის დოქტორი

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია

 

 • ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის ასოცირებული მკვლევარი
 • არის 100-ზე მეტი სტატიის ავტორი როგორც აკადემიურ, ისე საგანმანათლებლო პერიოდულ გამოცემებში, მათ შორის ენციკლოპედიებსა და ენციკლოპედიურ ცნობარებში, ქართულ და ინგლისურ ენებზე.
 • თანაავტორია სახელმძღვანელოსი „მსოფლიო რელიგიები“ (2012) და ავტორია წიგნისა „ნიცშე და ქრისტიანობა“ (2023).
 • კავკასიის უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის აფილირებული პროფესორი
 • კავკასიის უნივერსიტეტის ისტორიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი

 

კურსის დასახელება:

 

 • ათეიზმისა და ქრისტიანობის ურთიერთობის ისტორია
 • მსოფლიო რელიგიების ისტორია
 • საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ისტორია
 • ევროპა და საქართველო: ისტორიული პერსპექტივა.

ქეთევან ჩიგოგიძე

 

განათლება:

 

 • ფსიქოლოგიის დოქტორი

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია

 

 • კავკასიის უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის აფილირებული პროფესორი
 • კავკასიის უნივერსიტეტის კლინიკური ფსიქოლოგიის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი

 

კურსის დასახელება:

 

 • ფსიქოლინგვისტიკის საფუძვლები
 • იურიდიული ფსიქოლოგია
 • გარემოს და დიზაინის ფსიქოლოგია
 • სასამართლო ფსიქოლოგია
 • კრიმინოლოგიური ფსიქოლოგია
 • ფსიქოლოგია პენიტენციურ სისტემაში
 • ფსიქოდიაგნოსტიკა და ფსიქოლოგიური პორტრეტირების ტექნიკა