ფსიქოლოგიის ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაცია

23 ივნისი 2021

23 ივნისს, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა, კავკასიის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის ფსიქოლოგიის ინგლისურენოვან საბაკალავრო პროგრამას 4 წლიანი აკრედიტაცია მიანიჭა.