აკადემიური კონკურსის შედეგები CSH

20 ივლისი 2022

 

კავკასიის უნივერსიტეტში, კავკასიის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა 
სკოლაში (CSH) აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად 2022 წლის 20 ივლისს ჩატარებული ღია კონკურსის შედეგების მიხედვით, საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით და უნივერსიტეტის პრეზიდენტის ბრძანებით აკადემიურ თანამდებობებზე აირჩიეს შემდეგი პირები:

 

ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე 7 წლის ვადით: 

 
შალვა მამინაშვილი - ფსიქოლოგია;
ნაზი ფარსადანიშვილი - ფსიქოლოგია;
მარიამ კვიციანი - ფსიქოლოგია;
ნათია მესტვირიშვილი - ფსიქოლოგია;
ნათია ფანჯიკიძე - ფსიქოლოგია.
 
 
ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე 4 წლის ვადით: 
 
ანი რაინაული - ფსიქოლოგია;
ლიანა ბარაბაძე - ფსიქოლოგია.