ლექცია  თემაზე - ინგლისურენოვანი ლიტერატურის ქართულად თარგმნის თავისებურებები

25 დეკემბერი 2023

21 დეკემბერს, კავკასიის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორის, მთარგმნელი მანანა მათიაშვილის ინიციატივით, "თარგმანის თეორიის საფუძვლების" კურსის ფარგლებში,ჩატარდა ღია ლექცია, რომელზეც მოწყვეულმა სპიკერმა, პროფესორმა და მთარგმნელმა პაატა ჩხეიძემ წაიკითხა ლექცია  თემაზე - ინგლისურენოვანი ლიტერატურის ქართულად თარგმნის თავისებურებები.