სოციოლოგიის საბაკალავრო პროგრამას ხელახალი აკრედიტაცია მიენიჭა

27 ნოემბერი 2021

27 ნოემბერს, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა, კავკასიის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის სოციოლოგიის საბაკალავრო პროგრამას 7 წლიანი აკრედიტაცია მიანიჭა.