ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის სტუდენტური კონფერენცია

27 მაისი 2021

27 მაისს, კავკასიის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია ჩატარდა. 

 

ჟიურის გადაწყვეტილებით შეირჩა სამი საუკეთესო კვლევითი ნაშრომი:

 

I ადგილი -  თორნიკე შუბითიძე

თემა-ინდივიდუაციის პრინციპი ვეფხისტყაოსანში“

 

II ადგილი - ეკატერინე კოჭლამაზაშვილი 

თემა- „ენობრივი განვითარება ორენოვან ბავშვებში“

 

III ადგილი- ქეთევან ადეიშვილი

თემა-ტოტალიტარული რეჟიმის მიერ ცენზურირებული და აკრძალული ფილმები“