სკოლის ადმინისტრაცია

ნინო ჟიჟილაშვილი

დეკანი

ტელ.: (+995 32) 37 77 77 (303)

ელ.ფოსტა: nzhizhilashvili@cu.edu.ge

 

გიორგი ჯოლოგუა 

კავკასიის მედიის სკოლის სამეცნიერო-კვლევითი ცენრის ხელმძღვანელი

ელ. ფოსტა: gjologua@cu.edu.ge 

 

თამთა კაკრიაშვილი

საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 37 77 77 (494)

მობ.: 598 77 98 77

ელ.ფოსტა: Tkakriashvili@cu.edu.ge 

  

ქეთი გიგოლაშვილი

სამაგისტრო პროგრამების მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 37 77 77 (104)

მობ: 577 302 663

ელ.ფოსტა: kgigolashvili@cu.edu.ge 

 

 

სოფიკო უშხვანი

დეპარტამენტის მენეჯერი

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (121)

მობ: 577 33 99 38

ელ.ფოსტა: sushkhvani@cu.edu.ge

ოთახი:A1

 

 

ალექსანდრე რობაქიძე

მედიის სტუდიის მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (402)

ელ.ფოსტა: arobakidze@cu.edu.ge

ოთახი: D7