სკოლის ადმინისტრაცია

ნინო ჟიჟილაშვილი

დეკანი

ტელ.: (+995 32) 37 77 77 (303)

ელ.ფოსტა: nzhizhilashvili@cu.edu.ge

 

გიორგი ჯოლოგუა 

კავკასიის მედიის სკოლის სამეცნიერო-კვლევითი ცენრის ხელმძღვანელი

ელ. ფოსტა: gjologua@cu.edu.ge 

 

თამთა კაკრიაშვილი

მედიის სკოლის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 37 77 77 (494)

მობ.: 598 77 98 77

ელ.ფოსტა: Tkakriashvili@cu.edu.ge 

  

სალომე კიკნაძე

საბაკალავრო პროგრამების მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (107)

ელ. ფოსტა: skiknadze@cu.edu.ge

 

ალექსანდრე რობაქიძე

კავკასიის მედიის სკოლის სტუდიის მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77

ელ.ფოსტა: arobakidze@cu.edu.ge