(პიარი) და კომუნიკაციის საბაკალავრო პროგრამის ხელახალი აკრედიტაცია

6 დეკემბერი 2019

5 დეკემბერს, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა მედიის სკოლის(CSM) PR (პიარი) და კომუნიკაციის საბაკალავრო პროგრამას ხელახალი, 7 წლიანი აკრედიტაცია მიანიჭა.

 

პროგრამამ უპირობო აკრედიტაცია, სრული შესაბამისობის დაცვით მიიღო.