მიღების წესები

კავკასიის მედიის სკოლის საბაკალავრო პროგრამებზე სწავლის უფლება აქვთ სრული ზოგადი განათლების მქონე პირებს. მიღების წინაპირობა ერთიანი ეროვნული გამოცდების წარმატებით ჩაბარებაა.

 

2017 წელს კავკასიის მედიის სკოლა ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის საბაკალავრო პროგრამაზე მიიღებს 100 სტუდენტს, პიარის - საზოგადოებასთან ერთიერთობების საბაკალავრო პროგრამაზე - 50 სტუდენტს. ჟურნალისტიკის პროგრამის შემთხვევაში პრიორიტეტი ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგის მიხედვით ენიჭება ქართულ ენასა და ლიტერატურას, შემდეგ უცხო ენას და მეოთხე საგანს, ბოლოს კი უნარებს. პიარის პროგრამის შემთხვევაში პრიორიტეტების კოეფიციენტი ყველა საგანზე თანაბრად ნაწილდება. კავკასიის მედიის სკოლის საბაკალავრო პროგრამებზე ჩასარიცხად ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე შეგიძლიათ ჩააბაროთ გამოცდა ინგლისურ, ფრანგულ, გერმანულ, ან რუსულ ენებში. 

 

კავკასიის მედიის სკოლის საბაკალავრო პროგრამების ღირებულებაა 6990 ლარი.

 

ჩვენთან მოქმედებს საუნივერსიტეტო საგრანტო სისტემა.

 

გრანტი ჩარიცხვისას:

 

  • თუკი ჩვენ ვიქნებით თქვენი I  არჩევანი და სახელმწიფოსგან მიიღებთ 70-100%-იან გრანტს, მაშინ თქვენ უნივერსიტეტი დაგაჯილდოებთ ყოველწლიურად დამატებით 2,300 ლარით. შესაბამისად, 100%-იანი გრანტის მიღების შემთხვევაში თქვენი წლიური გადასახადი ხდება 2040 ლარი, 70%-იანი გრანტის შემთხვევაში - 2715 ლარი.

 

გრანტი სწავლის პროცესში:

 

  • კურსზე რეიტინგით პირველი გადასახადისგან მთლიანად თავისუფლდება
  • კურსზე რეიტინგით მეორე იხდის სწავლების საფასურის მხოლოდ 50%–ს
  • კურსზე რეიტინგით მესამეს აქვს სწავლის საფასურის 30%–იანი გრანტი
  • მეორე კურსის ბოლოს რეიტინგით I სტუდენტი მე-3 კურსის ერთ სემესტრს გაატარებს კავკასიის უნივერსიტეტის რომელიმე პარტნიორ უნივერსიტეტში, მთლიანად უნივერსიტეტის დაფინანსებით

 

ჩასაბარებელი საგნები:

 
ქართული ენა და ლიტერატურა;
უცხო ენა (გერმანული ან ინგლისური ან რუსული ან ფრანგული);
ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან (მათემატიკა, ისტორია, ლიტერატურა, სამოქალაქო განათლება, გეოგრაფია).