მიღების წესები

მიღების წესი:
 

კავკასიის მედიის სკოლის სტრატეგიული კომუნიკაციის სამაგისტრო პროგრამაზე მიღების წინაპირობები:

 

 • საერთო სამაგისტრო გამოცდის ჩაბარება
 • ინგლისური ენის ცოდნა, ბ2 დონეზე, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ ცოდნის დონის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ან გაიაროთ საუნივერსიტეტო ტესტირება;
 • ინტერვიუ საუნივერსიტეტო კომისიასთან.
 
წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:
დოკუმენტები შეგიძლიათ წარმოადგინოთ ადგილზე ან ატვირთოთ ონლაინ
 
 • დიპლომისა და დანართის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი.
 • CV/რეზიუმე
 • 1 ცალი პასპორტის ფოტოსურათი/CD
 • პირადობის მოწმობის ასლი
 • სამხედრო მიწერის მოწმობის ასლი (მამაკაცებისთვის)
 • ერთიანი ეროვნული გამოცდების ბარათი
 • სამოტივაციო წერილი
 • ონლაინ რეგისტრაციის ფორმა
 
დოკუმენტები შეგიძლიათ წარმოადგინოთ ადგილზე ან ატვირთოთ ონლაინ
 
 
თარიღები:
 
 • საბუთების მიღება - 31 აგვისტოს ჩათვლით, A2 ოთახი ან ელექტრონული ფორმით (ასატვირთი საბუთების ჩამონათვალი იხილეთ ბმულზე)
 • შერჩეულ კანდიდატებთან გასაუბრება (ჩატარდება ონლაინ) - 2 და 3 სექტემბერი, 2021
 • გამოცდა ინგლისურ ენაში -  6 სექტემბერი, 2021
 • CU გრანტის მოპოვების მსურველთათვის ტესტირება - 6 სექტემბერი, 2021
 
გადახდის პირობები

კავკასიის მედიის სკოლის სამაგისტრო პროგრამების სრული ღირებულება 9900 ლარი. სწავლის საფასურის გადახდა ხდება სემესტრულად, აღებული კრედიტების შესაბამისად.

 

მაგისტრატურაში სწავლის დაფინანსება სახელმწიფო გრანტთან ერთად შეგიძლიათ CU გრანტით, რომელიც გულისხმობს 50%-იან დაფინანსებას პროგრამის სრულ ღირებულებაზე.

 

CU გრანტის მოპოვების ორი შესაძლებლობა არსებობს:

 

 • თუ ხართ/იქნებით ნებისმიერი უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებული და გაქვთ ბაკალავრიატის ჯამურ ქულათა საშუალო შეწონილი (GPA) 3,5 და მეტი

 

 • თუ საერთო სამაგისტრო გამოცდაზე  დააგროვებთ მქსიმალური საგრანტო ქულის  65% და მეტს (აღნიშნული პირობის ცვლილება განპირობებულია საერთო სამაგისტრო გამოცდის, საგრანტო ქულის გამოსათვლელი ფორმულის ცვლილების გამო, რომელიც გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა 2021 წელს განახორციელა)
   
   

 

თუ ორი პირობიდან რომელიმეს აკმაყოფილებთ შესაძლებლობა გექნებათ ჩაერთოთ საგრანტო კონკურსში და მოიპოვოთ დაფინანსება.

 

თუ ორი პირობიდან რომელიმეს აკმაყოფილებთ შესაძლებლობა გექნებათ ჩაერთოთ საგრანტო კონკურსში და მოიპოვოთ დაფინანსება.

 

სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის წლიური ღირებულება შეადგენს:
 
CU სტანდარტული გადასახადი CU გრანტის მოპოვებისას CU და სახელმწიფო გრანტის მოპოვებისას
 4 950 ლარი 2 475 ლარი  1 350 ლარი 

 

იმ შემთხვევაში თუ კავკასიის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულს არ აქვს GPA (3,5 და მეტი), ის მიიღებს სრული პროგრამის 10%-იან დაფინანსებას.

 

საგრანტო გამოცდის ნიმუში

ინგლისური ენის გამოცდის ნიმუში