პროგრამის სტრუქტურა

კავკასიის მედიის სკოლის სტრატეგიული კომუნიკაციების სამაგისტრო პროგრამა შესაძლებლობას გაძლევთ თავად შეიდგინოთ საკუთარი გრაფიკი და განისაზღვროთ სამაგისტრო პროგრამის დასრულების გეგმა.

სწავლების ხანგრძლივობა არის 2 წელი, დასაშვები ხანგრძლივობა 5 წელი.

 

პროგრამა არის 120 ECTS კრედიტიანი. ის შედგება 15 საგნისა და სამაგისტრო ნაშრომის კრედიტების ჯამისგან, სადაც თითოეული საგნის აკადემიური წონა არის 7 ECTS კრედიტი, ხოლო სამაგისტრო ნაშრომის აკადემიური წონა - 15 ECTS კრედიტი.

ლექციების დრო: 18:00-22:00

 

სტრატეგიული კომუნიკაციების სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლისას

 

კავკასიის მედიის სკოლა ხელს შეგიწყობთ საერთაშორისო გაცვლებში, პროფესიულ პრაქტიკაში, დასაქმებასა და კარიერულ წინსვლაში.

 

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ პროგრამა.