დოკუმენტური ფილმები (2014-2015)

11 იანვარი

მედია და ხელოვნების, იგივე აუდიოვიზუალური ხელოვნების პროგრამის III კურსელების პროექტები დოკუმენტური ფილმის კლასში. ლექტორი ვანო არსენიშვილი.

"თემი" - ავტორი ეკატერინე საჩიშვილი
 "Across the Boxes" - ავტორი ლიკა დაუშვილი