ვიდეო პროექტები (2013-2014)

11 იანვარი

მედიისა და ხელოვნების მეორე კურსის სტუდენტების ნამუშევარი, საოპერატორო ხელოვნების კლასის ფარგლებში.

ლექტორი – დავით ქართველიშვილი.