აკრედიტაცია

იურიდიული უფლებამოსილება

 

კავკასიის უნივერსიტეტი იურიდიულად დამტკიცებულია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მიერ, როგორც უმაღლესი განათლების ინსტიტუტი, რომელიც უფლებამოსილია უზრუნველყოს სამივე განათლების საფეხურისა და სამეცნიერო კვლევების უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამები, მათ შორის, ბაკალავრიატის, მაგისტრის და დოქტორის ხარისხის მინიჭების იურიდიული უფლებამოსილება. კავკასიის უნივერსიტეტის ნიუ- ვესტმინსტერის კოლეჯი არის კავკასიის უნივერსიტეტის მეათე დაფუძნებელი სკოლა, რომელიც იურიდიულად დაფუძნდა 2017 წლის 1 ნოემბერს.

 

 

აკრედიტაცია

 

კავკასიის უნივერსიტეტი და მისი სკოლები, მათ შორის კავკასიის უნივერსიტეტის ნიუ-ვესტმინსტერის კოლეჯი, აკრედიტებულია განათლების აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრისა და განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ, რომელიც არის საჯარო ორგანო პასუხისმგებელი საქართველოში განათლების ხარისხის უზრუნველყოფაზე.

 

ბოლონიის პროცესი

 

1999 წლის 19 ივნისს, 29 ევროპელმა განათლების მინისტრმა ხელი მოაწერა დეკლარაციას ძველ საუნივერსიტეტო ქალაქში, ბოლონიაში. დოკუმენტის ხელმოწერით მინისტრებმა გამოთქვეს მზადყოფნა მონაწილეობა მიიღონ ევროპული უმაღლესი განათლების არეალის შექმნაში. ბოლონიის დეკლარაციას წინ უძღოდა ისეთი დოკუმენტები, როგორიცაა: Magna Chartum Universitatum (1998); ლისაბონის კონვენცია (1997); და სორბონას დეკლარაცია (1998). ამჟამად ბოლონიის პროცესში 46 ქვეყანა მონაწილეობს. საქართველო ბოლონიის პროცესს შეუერთდა 2005 წელს ბერგენის სამიტზე.

 

WEBLINKS

 

Ministry of Science and Education of Georgia - English

Ministry of Science and Education of Georgia - Georgian

New Westminster College of Caucasus University - Accreditation