საკონტაქტო ინფორმაცია

 

 

კავკასიის უნივერსიტეტის ნიუ-ვესტმინსტერის კოლეჯი

დეკანის ოფისი

 

პაატა სააკაძის ქუჩა 1 თბილისი, 0102, საქართველო

ტელეფონი - საქართველო: +995 (32) 2377777

ტელეფონი - აშშ: +1 843 367 4867

ტელეფონი - კანადა: +1 416 505 3207