უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

 

კავკასიის უნივერსიტეტის ნიუ–ვესტმინსტერის კოლეჯის უფროსი მეცნიერ თანამშრომლები არიან ეთიკური ლიდერობის გამორჩეული გამოცდილების მქონე პირები, რომლებიც 66 ქვეყანაში გლობალურ დამცველებად მუშაობენ კავკასიის უნივერსიტეტის ნიუ-ვესტმინსტერის კოლეჯის წინსვლისთვის, გავლენის შესაბამის სფეროებში.

 

დანიშვნისათვის, ყველა უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი უნდა იყოს წარდგენილი დეკანის მიერ, დეკანის მოადგილის თანხმობით და მიიღოს ერთსულოვანი თანხმობა კოლეჯის ფაკულტეტის თითოეული პროფესორისგან. ერთდროულად შეიძლება დაინიშნოს და მსახურობდეს მხოლოდ 150 უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი.

 

ყველა უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი ექვემდებარება კავკასიის უნივერსიტეტის ნიუ-ვესტმინსტერის კოლეჯის დეკანსა და კავკასიის უნივერსიტეტის პრეზიდენტს.

 

ნიუ-ვესტმინსტერის კოლეჯის გამორჩეულ წევრებს, რომლებიც დაინიშნენ და მსახურობდნენ 2011-დან 2017 წლამდე, მიენიჭებათ პრიორიტეტული კავკასიის უნივერსიტეტის ნიუ-ვესტმინსტერის კოლეჯის უფროსი კოლეჯის თანამდებობაზე ზელახელახლი დანიშვნის დროს.

 

 

 

Weblinks for Distinguished Fellows:

 

 

კავკასიის უნივერსიტეტის ნიუ-ვესტმინსტერის კოლეჯის სამეცნიერო საზოგადოების უფროსი დამსახურებულ წევრად დანიშვნის შესახებ კითხვებით უნდა მიმართოთ დეკანს ელ.ფოსტით: 

 

დოქტორი დევიდ კ. შიმპი
დეკანი
კავკასიის უნივერსიტეტის ნიუ- ვესტმინსტერის კოლეჯი
პაატა სააკაძის ქ. 1 თბილისი, 0102, საქართველო
ელ.ფოსტა: dshimp@cu.edu.ge