სამეცნიერო საზოგადოების უფროსი წევრი

 

კავკასიის უნივერსიტეტის ნიუ – ვესტმინსტერის კოლეჯის სამეცნიერო საზოგადოების უფროსი წევრები არიან ეთიკური ლიდერობის გამორჩეული გამოცდილების მქონე პირები, რომლებიც 66 ქვეყანაში გლობალურ დამცველებად მუშაობენ კავკასიის უნივერსიტეტის ნიუ-ვესტმინსტერის კოლეჯის წინსვლისთვის, გავლენის შესაბამის სფეროებში.

 

დანიშვნისთვის, ყველა სამეცნიერო საზოგადოების უფროსი წევრი უნდა იყოს წარდგენილი დეკანის მიერ, დეკანის მოადგილის თანხმობით და მიიღოს ერთსულოვანი თანხმობა კოლეჯის ფაკულტეტის თითოეული პროფესორისგან. ერთდროულად შეიძლება დაინიშნოს და მსახურობდეს მხოლოდ 250 უფროსი წევრი.

 

სამეცნიერო საზოგადოების ყველა უფროსი წევრი ექვემდებარება კავკასიის უნივერსიტეტის ნიუ-ვესტმინსტერის კოლეჯის დეკანსა და კავკასიის უნივერსიტეტის პრეზიდენტს.

 

ნიუ-ვესტმინსტერის კოლეჯის სამეცნიერო საზოგადოების უფროს წევრებს, რომლებიც დაინიშნენ და მსახურობდნენ 2011-დან 2017 წლამდე, მიენიჭებათ პრიორიტეტული კავკასიის უნივერსიტეტის ნიუ-ვესტმინსტერის კოლეჯის სამეცნიერო საზოგადოების უფროსი წევრის თანამდებობაზე ზელახელახლი დანიშვნის დროს.

 

 

 

 

Weblinks for Senior Fellows:

 

 

კავკასიის უნივერსიტეტის ნიუ- ვესტმინსტერის კოლეჯის უფროსი წევრის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ უნდა მიმართოთ დეკანს ელ.ფოსტით:

 

დოქტორი დევიდ კ. შიმპი

დეკანი

კავკასიის უნივერსიტეტის ნიუ-ვესტმინსტერის კოლეჯი

პაატა სააკაძის ქ. 1 თბილისი, 0102, საქართველო

ელ.ფოსტა: dshimp@cu.edu.ge