ეთიკური ლიდერობა

ETHICAL LEADERSHIP PROGRAMS

 

 

კავკასიის უნივერსიტეტის ნიუ–ვესტმინსტერის კოლეჯი თავის საგანმანათლებლო სემინარებსა და პროგრამებს სთავაზობს ნიუ – ვესტმინსტერის ლიდერობის სკოლის მეშვეობით. ჩვენი საგანმანათლებლო პროგრამების გამორჩეული მსოფლიო დონის სასწავლო გეგმა უზრუნველყოფს უნიკალურ შესაძლებლობას კორპორატიული ლიდერებისათვის და სხვა მმართველ პირებისთვის ყველა პროფესიული დარგიდან, რომ მათ განაახლონ თავიანთი ტექნიკური ცოდნა, ლიდერული უნარები, მენეჯმენტური ინფორმირება და განაგრძონ მსოფლიო ბაზარზე ოპირირება.

 

ხელმძღვანელობა და ნიუ-ვესტმინსტერის კოლეჯის სამეცნიერო საზოგადოების წევრები არიან საკუთარი საგნების სფეროს ექსპერტები და ამჟამად მსახურობენ ან ადრე ჰქონდათ პროფესიული კარიერა, სადაც პასუხისმგებელნი იყვნენ თავიანთი ქვეყნების, მთავრობების ან კორპორაციების ხელმძღვანელობაზე. ეს ექსპერტები მონაწილეობენ როგორც გამორჩეული სპიკერები, ასევე ფაკულტეტის წევრები, ნიუ – ვესტმინსტერის ლიდერობის სკოლის მიერ შემოთავაზებულ ინტენსიურ სემინარებსა და აკადემიურ პროგრამებში.

 

ჩვენი ინტენსიური საგანმანათლებლო სემინარებისა და პროგრამების გამორჩეული, მსოფლიო დონის სასწავლო გეგმა უნიკალურ შესაძლებლობებს აძლევს მთავრობისა და კორპორაციულ ლიდერებს და ყველა პროფესიული დარგის წარმომადგენლებს, განაახლოთ საკუთარი ტექნიკურ ცოდნა, ლიდერული ინფორმირება და განაგრძონ მსოფლიო ბაზარზე ოპირირება.

 

ნიუ – ვესტმინსტერის ლიდერობის სკოლა გთავაზობთ სამ საგანმანათლებლო პროგრამას სემინარის ფორმატით, მათ შორის, გამორჩეული ლიდერების პროგრამას, უფროსი აღმასრულებელი პირების პროგრამას და მენეჯმენტის გაფართოებული პროგრამა. 

 

 

 

გამორჩეული ლიდერობის პროგრამა წარმოადგენს სადოქტორო პროგრამას, რომელიც განკუთვნილია უფროსი დონის პროფესიონალი ლიდერებისათვის. ინოვაციური და ინტერაქტიული პროგრამა თავისი გამორჩეული მსოფლიო დონის გეგმით გთავაზობთ უნიკალურ შესაძლებლობას კორპორატიული ლიდერებისათვის და ყველა პროფესიონალური დარგის ხელმძღვანელისთვის, რომ განავითაროთ ტექნიკური ცოდნა და განაახლოთ ხელმძღვანელობის უნარ-ჩვევები, მენეჯმენტური ინფორმირება და განაგრძონ მსოფლიო ბაზარზე ოპირირება. პროგრამის კურსები გამოწვევია და დააჯილდოვებს პროფესიონალ ხელმძღვანელებს ეთიკური ლიდერობის გამორჩეული გამოცდილებით. პროგრამა შედგება 12 ხელმძღვანელობის მოდულისა და 39 სწავლის ქვემოდულისგან, რომლებიც მოცემულია ქვემოთ:

 

 

ლიდერობის კურსები და სწავლის მოდულები

 

 

კურსი 1 (LDR-602): ეთიკური ძალა, გავლენა და პასუხისმგებლობა

 

 • აღმასრულებელი პირის მოდული-A: ძალაუფლების, გავლენის და დარწმუნების ეთიკა; Leadership Points to Honour
 • აღმასრულებელი პირის მოდული-B: ბიზნესის ეთიკა - ხედი თხრილებიდან
 • აღმასრულებელი პირის მოდული-C: ლიდერობის ეთიკა - ლიდერობის პასუხისმგებლობის ოთხი სფერო
 • აღმასრულებელი პირის მოდული-D: ეთიკური ლიდერობა ქადაგების გარეშე

 

კურსი 2 (LDR-630): უმაღლესი აღმასრულებელი ლიდერობა

 

 • აღმასრულებელი პირის მოდული-A: ლიდერობა, უფროსი ზედამხედველობა და აღმასრულებელი გუნდების მოტივაცია
 • აღმასრულებელი პირის მოდული-B: აღმასრულებელი გუნდების დისციპლინა
 • აღმასრულებელი პირის მოდული-C: გუნდის მართვა
 • აღმასრულებელი პირის მოდული-D: ლიდერობის სამუშაო ჯგუფის მართვა

 

კურსი 3 (MKT-611): Entrepreneurship and Intrepreneurship

 

 • აღმასრულებელი პირის მოდული-A: როგორ დავწეროთ აღმასრულებელი სტრატეგიული ბიზნეს გეგმა
 • აღმასრულებელი პირის მოდული-B: როგორ აფასებენ ვენჩურული კაპიტალისტები ვენჩურის პოტენციალის შესაძლებლობებს
 • აღმასრულებელი პირის მოდული-C: Zipcar - ბიზნესის მოდელის დახვეწა

 

კურსი 4 (BUS-618): კონკურენტული უპირატესობა ბიზნესში

 

 • აღმასრულებელი პირის მოდული-A: გლობალურ ბაზარზე კონკურენტული უპირატესობის შექმნა
 • აღმასრულებელი პირის მოდული-B: Airborne Express - საერთაშორისო კომერციაში ნიშას პოვნა და დომინირება
 • აღმასრულებელი პირის მოდული-C: IKEA შემოიჭრა ამერიკაში

 

კურსი 5 (LDR-630): კონკურენციისა და ლიდერობის სტრატეგია

 

 • აღმასრულებელი პირის მოდული-A: კორპორაციული უპირატესობებისა და ლიდერობის სტრატეგიის შექმნა
 • აღმასრულებელი პირის მოდული-B: Walt Disney Company - გართობის მეფე

 

კურსი 6 (LDR-644): ბრენდის ლიდერობა

 

 • აღმასრულებელი პირის მოდული-A: ბრენდები და ბრენდინგი - უფროსი ხელმძღვანელობის სტრატეგიები
 • აღმასრულებელი პირის მოდული-B: The Snapple Brand
 • აღმასრულებელი პირის მოდული-C: ბრენდის ანგარიშის ბარათი აღმასრულებელი ლიდერებისათვის

 

კურსი 7 (MKT-622): მარკეტინგის ლოდერობა და მენეჯმენტი

 

 • აღმასრულებელი პირის მოდული-A: ბიზნესი და ლიდერობის მარკეტინგი - მომხმარებლის მნიშვნელობის გაგება
 • აღმასრულებელი პირის მოდული-B: მომხმარებელთა მომგებიანობა და Lifetime Value
 • აღმასრულებელი პირის მოდული-C: ბიზნეს ბაზრებში ერთგულების შენარჩუნება

 

კურსი 8 (MKT-662): გაყიდვების განვითარება და მენეჯმენტი

 

 • აღმასრულებელი პირის მოდული-A: ძირითადი ანგარიშების ხელმძღვანელობა და მართვა
 • აღმასრულებელი პირის მოდული-B: როგორ გაჭრა - თქვენი გაყიდვების ძალებისთვის ჭკვიანი სეგმენტირება
 • აღმასრულებელი პირის მოდული-C: Sales Force Integration at Fed-Ex

 

კურსი 9 (MGT-620): ადამიანური რესურსების ეფექტური მართვა

 

 • აღმასრულებელი პირის მოდული-A: ხელმძღვანელების დაქირავება და შერჩევის პროცესი - საერთო ლიდერობა
 • აღმასრულებელი პირის მოდული-B: Executive Interviewing
 • აღმასრულებელი პირის მოდული-C: უნარიანი ლიდერების იდენტიფიცირება და განვითარება

 

კურსი 10 (FIN-680): სტრატეგიული შერწყმა და შესყიდვები

 

 • აღმასრულებელი პირის მოდული-A: მეგობრული შეძენის პროფესიონალური ხელოვნება
 • აღმასრულებელი პირის მოდული-B: შეძენის შესაძლებლობის შეფასება
 • აღმასრულებელი პირის მოდული-C: PepsiCo’s Bid for Quaker Oats

 

კურსი 11 (LDR-692): აღმასრულებელი მოხელეებისა და ლიდერობის რისკის მენეჯმენტი

 

 • აღმასრულებელი პირის მოდული-A: აღმასრულებელი მოხელეებისა და ლიდერობის რისკის მენეჯმენტის ჩარჩო
 • აღმასრულებელი პირის მოდული-B: რამდენ ფული სჭირდება თქვენ კომპანიას?
 • აღმასრულებელი პირის მოდული-C: USAA – კატასტროფის რისკის დაფინანსება
 • აღმასრულებელი პირის მოდული-D: პასუხისმგებლობის მენეჯმენტი General Motors - ლიდერობის პასუხისმგებლობა

 

კურსი 12 (BUS-699): საერთაშორისო ინსტიტუტები და გლობალიზაცია

 

 • აღმასრულებელი პირის მოდული-A: გლობალური ლიდერების მიდგომები კორუფციის წინააღმდეგ
 • აღმასრულებელი პირის მოდული-B: ვაჭრობა, დიახ თუ არა - NAFTA და ამერიკაში თავისუფალი ვაჭრობის პერსპექტივები
 • აღმასრულებელი პირის მოდული-C: კაპიტალის კონტროლი საერთაშორისო ბაზრებში
 • აღმასრულებელი პირის მოდული-D: ევროკავშირის შექმნა და გლობალური კონკურენცია

 

 

უფროსი აღმასრულებელი პირის პროგრამა არის დოქტორანტურის კურსი, რომელიც განკუთვნილია საშუალო დონის ხელმძღვანელებისთვის და პროფესიონალი ლიდერებისათვის. ინოვაციური და ინტერაქტიული პროგრამა თავისი გამორჩეული მსოფლიო დონის გეგმით გთავაზობთ უნიკალურ შესაძლებლობას უფროს პროფესიონალებს, ყველა პროფესიონალური დარგიდან, განავითაროთ ტექნიკური ცოდნა და განაახლოთ ხელმძღვანელობის უნარი, მენეჯმენტური ინფორმირება და განაგრძონ მსოფლიო ბაზარზე ოპირირება. უფროსი აღმასრულებელი პირის პროგრამის კურსები გამომწვევია და დააჯილდოვებს პროფესიონალ ხელმძღვანელებს ეთიკური ლიდერობის გამორჩეული გამოცდილებით. უფროსი აღმასრულებელი პროგრამა შედგება რვა აღმასრულებელი ხელმძღვანელობის მოდულისგან და 25 სწავლის ქვემოდულისაგან, რომლებიც მოცემულია ქვემოთ:

 

 

ლიდერობის კურსები და სწავლის მოდულები

 

 

კურსი 1 (LDR-602): ეთიკური ძალა, გავლენა და პასუხისმგებლობა

 

 • აღმასრულებელი პირის მოდული-A: ძალაუფლების, გავლენის და დარწმუნების ეთიკა; Leadership Points to Honour
 • აღმასრულებელი პირის მოდული-B: ბიზნესის ეთიკა - ხედი თხრილებიდან
 • აღმასრულებელი პირის მოდული-C: ლიდერობის ეთიკა - ლიდერობის პასუხისმგებლობის ოთხი სფერო
 • აღმასრულებელი პირის მოდული-D: ეთიკური ლიდერობა ქადაგების გარეშე

 

კურსი 2 (LDR-630): უმაღლესი აღმასრულებელი ლიდერობა

 

 • აღმასრულებელი პირის მოდული-A: ლიდერობა, უფროსი ზედამხედველობა და აღმასრულებელი გუნდების მოტივაცია
 • აღმასრულებელი პირის მოდული-B: აღმასრულებელი გუნდების დისციპლინა
 • აღმასრულებელი პირის მოდული-C: გუნდის მართვა
 • აღმასრულებელი პირის მოდული-D: ლიდერობის სამუშაო ჯგუფის მართვა

 

კურსი 3 (MKT-611): Entrepreneurship and Intrapreneurship

 

 • აღმასრულებელი პირის მოდული-A: როგორ დავწეროთ აღმასრულებელი სტრატეგიული ბიზნეს გეგმა
 • აღმასრულებელი პირის მოდული-B: როგორ აფასებენ ვენჩურული კაპიტალისტები ვენჩურის პოტენციალის შესაძლებლობებს
 • აღმასრულებელი პირის მოდული-C: Zipcar - ბიზნესის მოდელის დახვეწა

 

კურსი 4 (BUS-618): კონკურენტული უპირატესობა ბიზნესში

 

 • აღმასრულებელი პირის მოდული-A: გლობალურ ბაზარზე კონკურენტული უპირატესობის შექმნა
 • აღმასრულებელი პირის მოდული-B: Airborne Express - საერთაშორისო კომერციაში ნიშას პოვნა და დომინირება
 • აღმასრულებელი პირის მოდული-C: IKEA შემოიჭრა ამერიკაში

 

კურსი 5 (LDR-630): კონკურენციისა და ლიდერობის სტრატეგია

 

 • აღმასრულებელი პირის მოდული-A: კორპორაციული უპირატესობებისა და ლიდერობის სტრატეგიის შექმნა
 • აღმასრულებელი პირის მოდული-B: Walt Disney Company - გართობის მეფე

 

კურსი 6 (LDR-644): ბრენდის ლიდერობა           

 

 • აღმასრულებელი პირის მოდული-A: ბრენდები და ბრენდინგი - უფროსი ხელმძღვანელობის სტრატეგიები
 • აღმასრულებელი პირის მოდული-B: The Snapple Brand
 • აღმასრულებელი პირის მოდული-C: ბრენდის ანგარიშის ბარათი აღმასრულებელი ლიდერებისათვის

 

კურსი 7 (MKT-622): მარკეტინგის ლოდერობა და მენეჯმენტი

 

 • აღმასრულებელი პირის მოდული-A: ბიზნესი და ლიდერობის მარკეტინგი - მომხმარებლის მნიშვნელობის გაგება
 • აღმასრულებელი პირის მოდული-B: მომხმარებელთა მომგებიანობა და Lifetime Value
 • აღმასრულებელი პირის მოდული-C: ბიზნეს ბაზრებში ერთგულების შენარჩუნება

 

კურსი 8 (MKT-662): გაყიდვების განვითარება და მენეჯმენტი

 

 • აღმასრულებელი პირის მოდული-A: ძირითადი ანგარიშების ხელმძღვანელობა და მართვა
 • აღმასრულებელი პირის მოდული-B: როგორ გაჭრა - თქვენი გაყიდვების ძალებისთვის ჭკვიანი სეგმენტირება
 • აღმასრულებელი პირის მოდული-C: Sales Force Integration at Fed-Ex

 

 

 

მენეჯმენტის გაფართოებული პროგრამა არის გაძლიერებული სადოქტორო კურსი, რომელიც შექმნილია განვითარების ადრეულ ეტამპზე მყოფ პროფესიონალი ხელმძღვანელებისთვის. ინოვაციური და ინტერაქტიული პროგრამა თავისი გამორჩეული მსოფლიო დონის გეგმით გთავაზობთ უნიკალურ შესაძლებლობას ყველა პროფესიონალური დარგის მენეჯერს, რომ გაზარდოთ ტექნიკური ცოდნა და განაახლოთ ლიდერობის უნარები, მენეჯმენტური ინფორმირება და განაგრძონ მსოფლიო ბაზარზე ოპირირება. პროგრამის კურსები გამომწვევია და დააჯილდოვებს პროფესიონალ ლიდერებს ეთიკური ხელმძღვანელობის გამორჩეული გამოცდილებით. პროგრამა მოიცავს აღმასრულებელი ხელმძღვანელობის 5 მოდულს და 16 სწავლების ქვემოდულს, რომლებიც მოცემულია ქვემოთ:

 

 

ლიდერობის კურსები და სწავლის მოდულები

 

 

კურსი 1 (LDR-602): ეთიკური ძალა, გავლენა და პასუხისმგებლობა

 

 • აღმასრულებელი პირის მოდული-A: ძალაუფლების, გავლენის და დარწმუნების ეთიკა; Leadership Points to Honour
 • აღმასრულებელი პირის მოდული-B: ბიზნესის ეთიკა - ხედი თხრილებიდან
 • აღმასრულებელი პირის მოდული-C: ლიდერობის ეთიკა - ლიდერობის პასუხისმგებლობის ოთხი სფერო
 • აღმასრულებელი პირის მოდული-D: ეთიკური ლიდერობა ქადაგების გარეშე

 

კურსი 2 (LDR-630): უმაღლესი აღმასრულებელი ლიდერობა

 

 • აღმასრულებელი პირის მოდული-A: ლიდერობა, უფროსი ზედამხედველობა და აღმასრულებელი გუნდების მოტივაცია
 • აღმასრულებელი პირის მოდული-B: აღმასრულებელი გუნდების დისციპლინა
 • აღმასრულებელი პირის მოდული-C: გუნდის მართვა
 • აღმასრულებელი პირის მოდული-D: ლიდერობის სამუშაო ჯგუფის მართვა

 

კურსი 3 (MKT-611): Entrepreneurship and Entrepreneurship

 

 • აღმასრულებელი პირის მოდული-A: როგორ დავწეროთ აღმასრულებელი სტრატეგიული ბიზნეს გეგმა
 • აღმასრულებელი პირის მოდული-B: როგორ აფასებენ ვენჩურული კაპიტალისტები ვენჩურის პოტენციალის შესაძლებლობებს
 • აღმასრულებელი პირის მოდული-C: Zipcar - ბიზნესის მოდელის დახვეწა

 

კურსი 4 (BUS-618): კონკურენტული უპირატესობა ბიზნესში

 

 • აღმასრულებელი პირის მოდული-A: გლობალურ ბაზარზე კონკურენტული უპირატესობის შექმნა
 • აღმასრულებელი პირის მოდული-B: Airborne Express - საერთაშორისო კომერციაში ნიშას პოვნა და დომინირება
 • აღმასრულებელი პირის მოდული-C: IKEA შემოიჭრა ამერიკაში

 

კურსი 5 (LDR-630): კონკურენციისა და ლიდერობის სტრატეგია

 

 • აღმასრულებელი პირის მოდული-A: კორპორაციული უპირატესობებისა და ლიდერობის სტრატეგიის შექმნა
 • აღმასრულებელი პირის მოდული-B: Walt Disney Company - გართობის მეფე

 

WEBLINKS

 

New Westminster College of Caucasus University Ethical Leadership Programs