თემატიკა

 • შესავალი ციფრულ მარკეტინგში
 • Google Adwords
 • ციფრული მარკეტინგის კამპანიის დაგეგმვა / წარმართვა
 • Search Ads
 • Google Display Network
 • Video Ads
 • Mobile Ads
 • Remarketing / Dynamic Remarketing
 • Affiliate marketing 
 • SEO – On Page / Off Page (Fundamentals) 
 • E-mail Marketing 
 • Google Analytics
 • ციფრული მარკეტინგის კამპანიის მონიტორინგი / რეპორტინგი
 • Digital marketing Tools
 • Facebook Ads / Pixel