ტრენერები

 

გიორგი ბერეჩიკიძე
 
 
სამუშაო ადგილი/პოზიცია:
 
  • "elliot-webber"-ის ანალიტიკის დირექტორი
 
 
 ტრენინგის დასახელება:
 
  • ციფრული და სოციალური მედია მარკეტინგული კამპანიების დაგეგმვა, განხორციელება და ანალიზი


 

 

 

 დავით ქომეთიანი

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

  • "elliot-webber"-ის პარტნიორი, ციფრული მარკეტინგის დირექტორი

 

 

ტრენინგის დასახელება:

 

  • ციფრული და სოციალური მედია მარკეტინგული კამპანიების დაგეგმვა, განხორციელება და ანალიზი